ผู้สนใจสุขภาพ ควรศึกษาผลกระทบของการดัดแปลงพันธุกรรม

GMO

GMO คือการพยายามดัดแปลงธรรมชาติให้เป็นไปตามตัณหา(ความอยาก) เพื่อแก้ปัญหาที่มันไม่ได้ดั่งใจ ความโลภที่อยากได้ผลผลิตมาก ความกลัวผลผลิตเสียหาย ความขี้เกียจในการจัดการหลายๆอย่าง

แทนที่เราจะดัดแปลงความเห็นผิดของเราให้เป็นความเห็นถูก ว่าธรรมชาติมันก็เป็นของมันไปอย่างนั้น ถ้าเรารู้จักใช้มันอย่างพอประมาณมันก็จะมีการเกื้อหนุนกันเอง แม้จะไม่ได้อย่างใจทุกอย่างก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร

เหล่าคนผู้เห็นผิดมักจะดัดแปลงสิ่งภายนอกให้ได้ดั่งใจตนเอง คนที่เห็นถูกจะดัดแปลงใจตนเองให้ยอมรับสิ่งภายนอกให้ได้

Dinplant : การแก้ปัญหาด้วย “ตัณหา” มักจะสร้างสิ่งที่ผิดธรรมชาติขึ้นมา แต่การแก้ปัญหาด้วยความเข้าใจธรรมชาติ นั่นแหละที่จะไปล้าง “อุปาทาน”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.