ให้เงินพระ ศาสนาฉิบหาย

จากข่าว : แชร์สนั่น หลวงพี่ไฮโซ ฉันปิ้งย่าง-ใช้ของแบรนด์ดัง ซื้อวิคตอเรีย ซีเคร็ท ให้สีกา

การให้เงินพระนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งแห่งความฉิบหายของศาสนา

การที่ศาสนาพุทธในไทยมันเสื่อมอย่างในทุกวันนี้ก็ไม่ต้องโทษใครหรอก ก็โทษตัวฆราวาสกันนี่แหละ ที่ไม่มีปัญญาเห็นโทษของการให้เงินพระ

ไม่ต้องไปคิดหรอกว่าหลวงพ่อข้าดีอาจารย์ข้าเจ๋งเอาตัวรอดได้แน่ ๆ ได้เอาเงินไปใช้ประโยชน์จริงแน่ ๆ …พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ลาภสักการะยังเป็นภัยแม้จะเป็นพระอรหันต์ … คิดดูเงินนี่ยังเป็นอันตรายสำหรับพระอรหันต์ แล้วที่เหลือจะไปรอดอะไร

ถ้าคุณยังให้เงินพระอยู่ คุณก็คือส่วนหนึ่งในการทำลายศาสนาอยู่นั่นเอง ศาสนาจะเจริญเมื่อพระไม่ใช้เงินก็สามารถทำงานศาสนาได้ มันต้องดีถึงขั้นไม่มีเงินแล้วอยู่ได้สิ มีเงินแล้วอยู่ได้มันจะแปลกอะไร มันจะแตกต่างกับชาวบ้านที่หาเงินใช้เงินยังไง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.