คุณคิดอย่างไร? เรื่องพระ จะออกมาเดินขบวน

มีคนเขาถามมาครับ : คุณคิดอย่างไร? เรื่องพระ จะออกมาเดินขบวน

การที่พระจะออกมาเดินสำหรับผมก็คงจะไม่ใช่สาระสำคัญเท่า “เดินไปเพื่ออะไร” ถ้าเดินไปเพื่อลดกิเลสตัวเองและเอื้อให้ผู้อื่นลดกิเลส คือพากันลดโลภ โกรธ หลงถึงจะออกมาเป็นหมื่นเป็นล้าน ก็เป็นเรื่องดีที่ควรสรรเสริญ แต่ถ้าออกมาเดินเพื่อเพิ่มกิเลสให้ตนเอง เพิ่มกิเลสให้กับผู้อื่น คือพากันเพิ่มความโลภ โกรธ หลง มัวเมาในอบายมุข ลุ่มหลงในกามคุณ แสวงหาแต่โลกธรรม ยึดมั่นในอัตตา ถ้าจะออกมาเดินเพื่อการนี้ แม้เดินคนเดียวก็อย่าเดินเลยจะดีกว่า นับประสาอะไรกับการเดินเป็นหมู่ใหญ่ ยิ่งเดินเท่าไหร่ก็ยิ่งชั่วเท่านั้นเอง ดังนั้นเจตนาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะชี้ให้เห็นว่าสิ่งนั้นสมควรหรือไม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.