[11] การก่อไฟในวันที่ฝนตก

diary-0011-การก่อไฟในวันที่ฝนตก

11. การก่อไฟในวันที่ฝนตก

สิ่งที่ยุ่งยากสิ่งหนึ่งในวันฝนตกหรือวันที่อากาศชื้นมากก็คือการก่อไฟ

ถ้าหากเรามีพื้นที่แห้งมากพอก็คงจะไม่เป็นปัญหาอะไรนัก แต่ในส่วนของที่นี่ พื้นที่ที่จะหลบให้พ้นจากความชื้น มีไม่มากนัก

เอาแค่ชื้นก็ก่อไฟยากแล้ว ถ้าเปียกยิ่งแล้วใหญ่ ต้องเปลืองเชื้อเพลิงตั้งต้น ต้องเปลืองแรงมากในการพัด แม้ถ่านจะติดไฟขึ้นมาก็ไม่ได้ความว่ามันจะติดตลอดไป ต้องคอยพัดเลี้ยงไฟให้มันร้อนจนไล่ความชื้นโดยรวมให้ออกไปให้หมด จึงจะวางใจได้

ในส่วนของถ่านนั้น ผมเก็บไว้ในร่ม แต่ก็ยังหนีไม่พ้นความชื้น ส่วนฟืนหรือไม้นั้น ตากไว้กลางแจ้ง ถ้าในวันฝนตกก็เรียกว่าใช้ยากขึ้นมาเลยทีเดียว ตอนนี้ยังไม่ได้ทำที่เก็บให้มันพ้นความชื้น ค่อยว่ากันต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.