ย้ายบล็อก ย้ายโฮส

หลังจากใช้โฮสของ monkiezgrove.com เป็นฐานที่มั่นมานาน แต่วันนี้ก็ได้ปล่อยให้ที่เดิมนั้นหมดอายุไป ด้วยเหตุว่าต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย

ด้วยความที่ตอนนี้คิดว่าตนเองนั้นคงเลิกที่จะรับจ้างหรือขายงานออกแบบใดๆแล้ว ก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีเว็บไซต์ monkiezgrove อีกต่อไปให้เปลืองค่าใช้จ่ายรายปี จึงได้ย้ายเฉพาะ Duck blog มาที่โดเมนใหม่แห่งนี้คือ duckblog.dinp.org

ซึ่งเนื้อหานั้นจะถูกตัดทอนและลบทิ้งไปมาก เพราะว่า database นั้นใหญ่เกินไปที่จะย้ายมาทั้งหมดได้ จึงได้ตัดสินใจลบเนื้อหาเกี่ยวกับกระบองเพชร บอนสี และเรื่องราวที่ไม่เป็นสาระต่างๆทิ้งไปเพื่อลดขนาดของก้อนข้อมูล เพื่อจะได้ทำการย้ายข้อมูลในส่วนที่สำคัญมาได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.