minimal life (2559)

minimal life (2559)

https://www.facebook.com/minimallife.path/

เป็นการปรับเนื้อหาเพจอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นรอบที่สาม จากเริ่มต้นก็มีแต่เรื่องไม้ประดับ แล้วก็ปรับมาเป็นการปลูกพืชผักทั่วไป ในท้ายที่สุดนี้ก็จะปรับให้เข้ากับชีวิตที่กำลังดำเนินอยู่ คือยกสิ่งที่ผมกำลังศึกษามาใส่เลย

สิ่งที่ผมกำลังศึกษานั้นไม่ใช่แค่การปลูกพืชผักให้ได้ผลเท่านั้น แต่เป็นการศึกษาพฤติกรรมของคนที่พึ่งพาธรรมชาติบนวิถีชีวิตที่ดำเนินไปสู่การกินน้อยใช้น้อยที่สุด แต่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นสูงสุด จะเรียกแนวทางการศึกษานี้ว่า “วิถีใจพอ

ซึ่งจะมีลักษณะของการลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไปโดยลำดับ นั่นหมายถึงเนื้อหาที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากการปลูกพืชผักก็คือแนวคิดและการแบ่งปันประสบการณ์การใช้ชีวิตนั่นเอง

เดินทางและเรียนรู้

ช่วงหลังๆ มานี้ ไม่ค่อยอยู่บ้านครบเดือนสักที มีภาระกิจ ต้องเดินทางตลอด ไปครึ่งเดือนบ้าง สัปดาห์บ้าง ไปพบเจอเรื่องราวมากมายที่มากกว่าชีวิตประจำวัน

ชีวิตรับงานอิสระแบบผมนี่จะมาจะไปไหนมันก็สะดวก ไม่ต้องมีห่วงอะไรมากมายนัก เพียงแค่จัดการงานที่รับมาให้จบตามเวลาแล้วก็ออกเดินทางไปเรียนรู้ได้ก็เป็นกำไรของชีวิตแล้ว เพราะไม่รู้วันไหนเมื่อไหร่ที่จะต้องจากโลกนี้ไปจึงไม่อยากมีชีวิตอยู่เพื่อเงิน ตามหาเงิน ใช้เงิน อยู่กับเงินๆๆๆ ให้เงินพลักดันชีวิต ดังนั้นจึงพยายามหาเงินให้พอดี และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเรียนรู้

Continue reading เดินทางและเรียนรู้