การเก็บรังผึ้ง

กว่าผึ้งจะสร้างรังนี่เขาต้องใช้แรงงานและเวลามากเลยนะ แล้วคนก็ไปตัดทำลาย เอามาหาประโยชน์ส่วนตน ใครอยากให้ชีวิตพบความลำบาก สร้างเนื้อสร้างตัวมาแล้วก็ล้มละลาย ทำงานมาตั้งมากมาย โดนคนอื่นชิงผลงานไป หรืออยากได้รับผลกรรมอะไรทำนองนี้ ก็สนับสนุนผู้แย่งชิงต่อไป ถ้าอยากอยู่เป็นสุข มีผู้มาระรานชีวิตน้อย ก็เลิกสนับสนุนกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.