พุดโถ่ พุดถัง เขาจะกินเนื้อสัตว์กันมันก็เป็นเรื่องธรรมดา

ถ้าเราจะแบ่งความเห็นออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ยินดีในการเบียดเบียน อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ไม่ยินดีในการเบียดเบียน

เชื่อไหมว่าน้ำหนัก หรือปริมาณของคนที่จะตกไปในกลุ่มแรกนั้นมีมากมายมหาศาล ตั้งแต่คนเลี้ยงสัตว์ คนฆ่าสัตว์ คนขายเนื้อสัตว์ คนกินเนื้อสัตว์ ยืนสนับสนุนความเห็นของกันและกัน แต่ละคนก็ต่างอ้างว่าตนถูก ตามเหตุและผลประโยชน์ของตน

คนที่กินเนื้อสัตว์เขาจะออกไปยืนฝ่ายตรงข้ามกับคนเลี้ยง คนฆ่า คนขายไม่ได้หรอก เพราะเขาเป็นหุ้นส่วนกัน

ส่วนคนที่ไม่ยินดีในการเบียดเบียนเขาก็จะหาวิธีลดละเลิกการเบียดเบียน ไปสู่การไม่กิน ไม่ฆ่า ไม่ส่งเสริมให้เลี้ยง ฆ่า ขาย ซื้อ ไม่ยินดีในการเลี้ยง ฆ่า ขาย ซื้อ

…พุทธในไทยทุกวันนี้เรียกได้ว่าแทบอวสานไปแล้ว ชื่อน่ะเป็นพุทธเหมือนเดิม แต่เนื้อแท้หายไปแล้ว เหมือนร่างกายที่มีเซลล์ แต่เซลล์เหล่านั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งไปหมดแล้ว พร้อมที่จะกัดกินและทำลายเนื้อดีและชีวิตอย่างต่อเนื่อง

ทั้ง ๆ ที่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่เบียดเบียด เมื่อธรรมนั้นเผยแพร่ไปที่ไหน การฆ่า การขายสัตว์ทั้งที่มีชีวิตและเนื้อสัตว์ย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้นในแผ่นดินพุทธ การจะหาเนื้อสัตว์กิน จึงเป็นไปได้ยากยิ่ง เพราะต้องรอมันตายของมันเอง และนาน ๆ มันจะตายสักที

ในความเป็นจริงแล้ว สิ่งที่ดูเหมือนกลับไม่เหมือน สิ่งที่ดูใช่กลับไม่ใช่ เพราะธรรมกลายเป็นอธรรม ผู้ไม่เบียดเบียน กลายเป็นผู้เบียดเบียน แม้ปากจะพูดสอนธรรมมากสักเพียงใด แต่ถ้ากาย วาจา ใจ ยังไม่ยินดีในความเมตตา ความกรุณา ความไม่เบียดเบียนกัน ยังไม่เลิกสนับสนุนธรรมที่พาเบียดเบียน ก็ยากจะเข้าถึงความผาสุกที่แท้จริงได้

ตัวใหญ่เดินมาตามให้ไปเทอาหารให้

วันนี้ระหว่างที่ทำสวนหลังบ้านอยู่ ก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ประหลาดใจอยู่เรื่องหนึ่ง นั่นคือตัวใหญ่เดินมาตามผมให้ไปเทอาหารให้

…ระหว่างที่เดินไปหน้าบ้านเพื่อจัดกระถางหน้าบ้านแล้วเดินกลับมาที่หลังบ้านเพื่อจะมาเอาของก็เห็น ตัวใหญ่ เดินวนๆอยู่บนโซนกระบองเพชรของผม ซึ่งมีกระถางตั้งอยู่มากมาย เมื่อผมเดินไปมันก็เดินสวนออกมาทางหน้าบ้านแล้วก็ร้อง…

ผมก็ทักมันไปตามประสาคนเลี้ยงแมวที่ทำสวนอยู่ มันก็นั่งอยู่ระหว่างทางและก็ร้องเรียกอีก ร้องเรียกอีก เหมือนว่าจะเรียกให้ผมไปทำอะไรบางอย่าง แล้วก็นึกขึ้นไำด้ว่ามันให้ไปเทอาหารให้นี่เอง ว่าแล้วก็เดินไป พอผมเดินจะไปเทอาหารมันก็เดินนำไปเลยครับ พอเทเสร็จก็เข้ามากิน

เรื่องนี้คงเป็นเรื่องธรรมดาที่แสนจะธรรมดาสำหรับคนเลี้ยงแมวทั่วไป แต่สำหรับผมกับตัวใหญ่ ผมไม่เคยคิดว่ามันจะฉลาดขนาดเดินไปตามผมที่หลังบ้าน มันคงจะรู้ว่าผมอยู่แถวนั้นประจำ ซึ่งผมไม่เคยคิดว่ามันจะจำหรือรู้ นึกว่ามันเป็นแมวติ๊งต๊องซะอีก เพราะตั้งแต่เด็กมันจะดูมึนๆซื่อบื้อๆ ครับ เหตุการณ์วันนี้ทำให้ผมรู้ว่าเวลาตัวใหญ่หิวมันก็สามารถแสดงอะไรที่ผมไม่เคยรู้ให้ผมรู้ได้เหมือนกัน ไม่ใช่ว่ามันไม่มี แค่ผมไม่เคยรู้เท่านั้นเอง

และเมื่อมันกินเสร็จ ก็วิ่งไปเที่ยวบ้านอื่นต่อ….